Organisation

Organisation

Organisationsavdelning

Avdelningarna och arbetsinnehållet

Ordförande

General Manager's Office : Information Room, Management Office, Management Representant
˙ Övervaka driften av enheter på alla nivåer och planera driftsriktningen och utvecklingen.

Säljavdelning:

International Group
˙ Ansvarig för utveckling, marknadsföring, affärsplanering, utförande och hantering och aktivt sälja alla produkter av mekanisk utrustning av TSHS till Taiwan, Kina, Thailand, Bangladesh, Indien, Indonesien, Mellanöstern, Europa, Arabien, Amerika, Japan, Sydkorea, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Oceanien, Mellanöstern, Afrika ... och andra regioner.

Kundtjänstgrupp
˙ Hjälp kunder med installation av utrustning, underhåll, förbättring, testning på plats, kundservice och handledning.

Marketing Group :
˙ Ansvarig för varumärkesmarknadsföring, officiell webbplatshantering, big data-analys, audiovisuell plattformshantering, community-verktygshantering, Taiwan ekonomisk och handelsnätverkshantering, läroböcker designplanering, och online spårning av förfrågningsorder

Ekonomisk och administrativ avdelning :

Finansgrupp
˙ Ansvarig för redovisningsverksamhet, finansiell revision, budgethantering, fondhantering, ekonomisk planering och banktransaktioner.

Allmänna frågor
˙ Ansvarig för personalpolitik, utveckling av mänskliga resurser, utbildning och utbildning, arbetsrelationer, genomförande och granskning.

Factory Affairs Department :

Kvalitetskontrollgrupp
Et Ställ in specifikationer och hantering av materialkvalitet, behärskar produktkvaliteten och testanalys.

Production Control Group

˙Produktionskontroll: produktionsinstallation, leverans av masterorder.

˙ Upphandling: Ansvarig för inköp och stabilisering av leverantörens leveranskvalitet.

˙Lagringshantering: Materialhantering och leveranshantering.

FoU-gruppen
˙ Maskinplanering, FoU och produktionsteknik planering och design.

Elektrisk kontrollgrupp
Nt Intelligent FoU och utveckling, kontrollprocessplanering, professionell distributionsplanering och korrekt lagring av elektriska komponenter.

Produktionsgrupp
˙ Monteringsutrustning, kontrollera produktionens kvalitet och stabilisera produktionseffektiviteten.

Pressmeddelande