Aplikacje AR

Aplikacje AR

MASZYNY SPOŻYWCZE ZALETY TECHNOLOGII VR:

Połączenie sprzętu spożywczego i technologii AR pozwala rzutować sprzęt w skali 1: 1, umożliwiając klientowi symulację odpowiedniej pozycji umieszczonej w fabryce i skuteczne rozwiązanie problemu środowiskowego bez fizycznego wyposażenia. Może również wprowadzić sprzęt poprzez projekcję AR, w tym sprzęt. Wyjaśnienie struktury wewnętrznej, stan działania typu funkcjonalnego oraz zasada działania urządzenia są przedstawione za pomocą animacji, która skutecznie ułatwia wyjaśnienie personelowi biznesowemu i zwiększa zrozumienie klienta. Do nauczania operatorów sprzętu, wyświetlacz projekcyjny AR może być również używany w środowisku bez fizycznego wyposażenia, aby nauczyć użytkownika prawidłowych czynności operacyjnych.

WPROWADZENIE O AR I VR:

VR 〈Virtual Reality〉 AR 〈Augmented Reality〉

AR wzmacnia informacje wirtualne w rzeczywistych przestrzeniach. Nie chodzi o zastąpienie obiektów, ale dodanie wirtualnego obiektu w przestrzeni rzeczywistej, wyświetlając odpowiadający mu wirtualny obiekt poprzez połączenie technologii identyfikacji wyświetlacza i programu komputerowego.

OPIS RÓŻNIC W FUNKCJACH VR I AR:

AR stara się nałożyć informacje komputera na rzeczywisty świat, uzyskajmy poprawne informacje zmysłów we właściwym czasie i miejscu. VR próbuje zastąpić świat rzeczywisty, tworząc środowisko wirtualnej przestrzeni 3D za pomocą programów komputerowych za pomocą zamontowanego na głowie wyświetlacza VR lub poprzez interakcję ze sterownikiem w środowisku wirtualnym, pozwalającym użytkownikom doświadczyć sztucznego świata 3D. W AR zwiększa informacje w rzeczywistości.

Porównanie AR VR

PORÓWNANIE WIZYT / WYSTAW KLIENTÓW:

 

Tradycyjny sposóbIntegracja z aktualnym trendemPrzyszły trend
Klient odwiedza
wystawy
PrezentacjaWyświetlacz urządzenia fizycznegoPomoc techniczna ARWyświetlacz projekcyjny AR
Korzyść ˙ Zapewnienie jakości prezentowanego sprzętu
˙ Natychmiastowe zrozumienie rozmiaru urządzenia
˙ Wyjaśnij działanie urządzenia przy pomocy AR
˙ Natychmiastowe zrozumienie zasady działania
˙Opcjonalne wprowadzenie Kompletna prezentacja
˙ Wykluczenie nierozwiązanych problemów spowodowanych przez urządzenia
niefizyczne ˙1: 1 Technologia projekcji sprzętu
˙ Skalowanie projekcji w dół dla łatwego wyjaśnienia
˙Współpracuj z urządzeniem w celu wyjaśnienia Struktura wewnętrzna urządzenia
˙ Tryb animacji zwiększa zrozumienie klienta
˙ Nauczanie obsługi sprzętu
pomocniczego ˙ Asocjacyjna percepcja wystawy, wra żenie / czcionka dodająca wartości>
˙ Wsparcie dla prostej konserwacji ˙ Pomoc w zakresie obsługi
posprzedażnej wyposażenia
˙ Zdalna synchronizacja danych
˙ Jedno w jednym objaśnieniu usługi
Nie ma przewagi ˙ Trudno zrozumieć funkcje produktu
˙ Nie można uruchomić, aby pokazać proces produkcyjny
˙ Nie można zobaczyć wewnętrznej struktury urządzenia
˙ Trudno zrozumieć zasadę działania
˙ Dzięki rozwiązaniom typu „jeden do wielu” jakość usług jest
niska ˙ Opcjonalne Wprowadzenie nie może być zaprezentowane
˙Nie można wyrazić jakości urządzenia
˙Abstrakcyjny rozmiar urządzenia analogowego jest wymagany
˙Nie można wyrazić jakości urządzenia
˙Abstrakcyjny rozmiar urządzenia analogowego jest wymagany
KORZYŚCI PRZYKŁAD OPIS W TECHNOLOGII VR

˙ Wyjaśnienie wykorzystuje tylko jedną tabelę

AR 應用

˙Prezentacja na skalę

AR 應用

˙Lokalizacja symulacji

AR 應用

˙ Wewnętrzna struktura urządzenia

AR 應用

˙Animacja przedstawia zasadę działania

AR 應用

˙ Przedstaw różnorodne opcjonalne warunki pracy

AR 應用

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W KONSUMERYZMIE

˙ikea :

W przeszłości, gdy odwiedzaliśmy sklep meblowy, zawsze polegaliśmy na wspominaniu wyglądu domu, aby ocenić rozmiar i styl kolorystyczny. Te problemy można rozwiązać za pomocą AR. Digitalizując ponad dwa tysiące produktów IKEA, możesz symulować wygląd tych mebli na ekranie telefonu komórkowego, umożliwiając konsumentom bezpośrednią decyzję o zakupie.

Symulacja telefonu AR

Rzeczywiste miejsce docelowe

IKEA AR

IKEA AR 

˙AUTOMOTYWNE POLE :

Dzięki urządzeniu APP połączonemu z AR (Augmented Reality), producent samochodów umożliwia konsumentom dopasowanie i zaprojektowanie ich ulubionego wyglądu zewnętrznego samochodu w dowolnym momencie, zobaczenie stylu karoserii oraz dostosowanie funkcji dopasowania do indywidualnych potrzeb oraz wykorzystanie animacji do przedstawiać oczekiwane osiągi, aby konsumenci mogli lepiej zrozumieć osiągi samochodu.   Ponadto trend pokazów samochodowych jest stopniowo dopasowywany do zróżnicowanych narzędzi marketingowych. Na przykład wykorzystanie technologii AR do symulacji procesu działania karoserii, oprócz przyciągnięcia uwagi konsumentów, poprzez profesjonalne wyjaśnienie, może szybko zwiększyć chęć konsumenta do zakupu, przekształcając się w ten sposób w skuteczne Zamówienie.

Wystawa: Prawdziwe urządzenie połączone z technologią AR

Wygląd ciała AR

CAR AR

CAR AR 

Przyszły sposób wystawiania

W XXI wieku technologia jest coraz bardziej innowacyjna i nieodłączna od życia. Zastosowanie obecnej technologii na wystawie stało się nowym trendem. Poprzez sposób wystawienniczy AR konsumenci mogą lepiej zrozumieć zasadę działania sprzętu mechanicznego i osiągnąć lepszą interakcję z klientem i skuteczność.

Tradycyjny sposób

Future Way

wystawa AR

wystawa AR 

Informacja prasowa