Quá trình dịch vụ

Quá trình dịch vụ

 

(1). Liên hệ khách hàng: Hiểu rõ tình hình của khách hàng và thiết lập mối quan hệ tốt với họ.

(2) Phân tích khả thi: Phân tích và đánh giá sản phẩm, toàn bộ kế hoạch nhà máy, cấu hình thiết bị, ngân sách khách hàng và đưa ra kế hoạch phù hợp.

(3) .Quote: Cung cấp báo giá thiết bị.

(4). Thảo luận kỹ thuật: Giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải, chẳng hạn như: sản xuất, màu sắc, ngoại hình ... vv.

(5). Giá trị: Cả hai bên xác nhận giá cần thiết cho việc mua thiết bị.

(6) .Letter of Intent: Thiết lập một lá thư về ý định hợp tác mua bán giữa hai bên.

(7). Liên kết: Thư hợp tác xác nhận rằng không có vấn đề gì, ký hợp đồng và bắt đầu tham gia vào kế hoạch và thiết kế thiết bị.

(8). Xác nhận thiết kế: Cung cấp sơ đồ dòng thiết bị và bố trí dây chuyền sản xuất để xác nhận khách hàng.

(9) .Sản xuất: Thiết kế và sản xuất thiết bị sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì.

(10). Kiểm tra chất lượng: Sau khi thiết bị được hoàn thành, khách hàng được mời đến để kiểm tra trực tuyến nguyên liệu thực tế và kiểm tra quy trình chất lượng trong nhà máy.

(11). Giao hàng: Sau khi thử nghiệm hoàn thành, việc giao hàng được thực hiện theo thỏa thuận thương mại.

(12) .Transportation: Các phương thức vận chuyển tùy chọn giống như vận chuyển, vận chuyển hàng không, v.v.

(13) .Cài đặt: Kỹ sư kỹ thuật sẽ đến trang web của khách hàng để nhanh chóng cài đặt và định vị.

(14). Vận hành thử: Thực hiện thử nghiệm chạy không tải thiết bị để xác nhận độ ổn định điện áp, áp suất khí và hiệu ứng làm nóng.

(15). Chạy thử: Sau khi chạy không tải, đưa vào thử nghiệm sản xuất nguyên liệu thô và dạy nhân viên cách sử dụng nó.

(16). Chấp nhận: Xác nhận cuối cùng về thiết bị cuối cùng của khách hàng, mẫu sản xuất, v.v.

(17). Bảo hành: TSHS cung cấp dịch vụ bảo hành toàn cầu một năm.

Thông cáo báo chí