ปณิธาน

ปณิธาน

ปณิธาน

ในอนาคต TSHS จะยังคงพัฒนาสายการผลิตอัตโนมัติต่อไป และรวมการออกแบบที่ชาญฉลาดเพื่อลดกำลังคน และช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุปริมาณการผลิตตามเป้าหมาย และผสมผสานกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยบริการหลังการขายที่ดีขึ้น และมุ่งเป้าไปที่ ฟังก์ชั่นการบำรุงรักษาเสริมหลังการขาย ปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า และเพิ่มความเข้าใจของลูกค้าในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์