มติ

มติ

การแก้ไข

ในอนาคต TSHS จะพัฒนาสายการผลิตอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและผสมผสานการออกแบบที่ชาญฉลาดเพื่อลดกำลังคนและช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตปริมาณและรวมกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้บริการลูกค้าหลังการขายที่ดีขึ้นและมุ่ง ฟังก์ชั่นการบำรุงรักษาเสริมหลังการขาย ปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าและเพิ่มความเข้าใจของลูกค้าในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์