Độ phân giải

Độ phân giải

GIẢI QUYẾT

Trong tương lai, TSHS sẽ tiếp tục phát triển các dây chuyền sản xuất tự động, kết hợp thiết kế thông minh để giảm thiểu nhân lực và hỗ trợ khách hàng đạt được khối lượng sản xuất mục tiêu, đồng thời kết hợp với công nghệ hiện tại để cung cấp cho khách hàng dịch vụ sau bán hàng tốt hơn và hướng tới mục tiêu chức năng bảo trì phụ trợ sau bán hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả hiểu biết của khách hàng về bảo trì và sửa chữa thiết bị.

Thông cáo báo chí