Liên hệ chúng tôi

TSHS có kinh nghiệm cung cấp hơn 500 dây chuyền sản xuất chiên trên toàn thế giới.

Liên hệ chúng tôi

TSUNG HSING FOOD MACHINERY CO., LTD.


Thông cáo báo chí