Резолюция

TSHS имат опит да предоставят повече от 500 пържени производствени линии по целия свят.

Резолюция

РЕЗОЛЮЦИЯ

В бъдеще TSHS ще продължи да разработва автоматизирани производствени линии и ще комбинира интелигентен дизайн за минимизиране на работната сила и ще подпомага клиентите да постигнат целевия производствен обем и ще комбинира с текущата технология, за да предостави на клиентите по-добро следпродажбено обслужване и се стреми към функцията за допълнителна поддръжка след продажбата. Подобряване на качеството на обслужването на клиентите и ефективно повишаване на разбирането на клиента за поддръжката и ремонта на оборудването.

Съобщение за пресата