Резолюция

Резолюция

РЕЗОЛЮЦИЯ

В бъдеще TSHS ще продължи да разработва автоматизирани производствени линии и да комбинира интелигентен дизайн, за да сведе до минимум работната сила, и да помага на клиентите да постигнат целевия обем на производството, и да комбинира с настоящите технологии, за да осигури на клиентите по-добро следпродажбено обслужване и с цел функцията за допълнителна поддръжка след продажбата. Подобряване на качеството на обслужване на клиентите и ефективно повишаване на разбирането на клиента за поддръжка и ремонт на оборудването.

Съобщение за пресата