Ứng dụng

TSHS có kinh nghiệm cung cấp hơn 500 dây chuyền sản xuất chiên trên toàn thế giới.

Ứng dụng

Máy thực phẩm TSHS | Máy chiên thực phẩm | Máy sấy thực phẩm | Thiết bị thực phẩm

TSHS Food Machinery đã có 56 năm kinh nghiệm về lập kế hoạch thiết bị nhà máy chuyên nghiệp cho đồ ăn nhẹ 、 đồ chiên.
Kể từ năm 1965, chúng tôi đã dành cho nghiên cứu kỹ thuật và phát triển thiết bị máy sấy và mahcine chiên công suất lớn.
Thiết bị dây chuyền sản xuất chính là: Dây chuyền sản xuất khoai tây chiên 、 Dây chuyền sản xuất hạt đậu xanh 、 Máy chế biến hạt Dây chuyền sản xuất đồ ăn nhẹ Dây chuyền sản xuất cá bào 、 Dây chuyền sản xuất đồ ăn vặt viên Dây chuyền sản xuất khoai tây chiên Dây chuyền sản xuất bắp cuộn 、 Dây chuyền sản xuất bột ngũ cốc
 
Vui lòng chọn tùy chọn thực phẩm để tìm máy và thiết bị phù hợp cho sản xuất.

ĐỒ ĂN NHẸ

Máy và thiết bị cuộn bắp_Cheetos Machine And Equipment Fish Murukku Machine And Equipment_Muruku Ikan Machine And Equipment_Fish Crackers Machine And Equipment) Corn Puff Machine And Equipment Pellet Snacks Machine And Equipment Sachima Machine And Equipment Noodle Snack Machine And Equipment Pollock Fish Snack Machine And Equipment Squid Seafood Snack Machine And Equipment

ĐẬU, ĐẬU

Fried Green Pea (Bean) Machine And Equipment Coated Green Pea (Bean) Machine And Equipment Seasoning Nuts Machine And Equipment Syrup Peanuts Machine And Equipment Mixed Nuts Machine And Equipment Crispy Broad Bean Crackers Machine And Equipment Powder Coated Peanuts Machine And Equipment

THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Fried Chicken Machine And Equipment Fried Pork-Chop Machine And Equipment Crispy Sparerib Machine And Equipment Fried Dumpling Machine And Equipment

CHIP SẢN PHẨM

Potato Chips Machine And Equipment Taro Chips Machine And Equipment Potato Chips (Wave) Machine And Equipment Potato Chips (strip) Machine And Equipment Banana Chips Machine And Equipment

Thông cáo báo chí