TSHS- Một nhà sản xuất máy chiên chuyên nghiệp.

Thông cáo báo chí