Yağ kalitesinin düşmesinin nedeni.

Yağ kalitesinin düşmesinin nedeni.

Genellikle iki kimyasal reaksiyondan kaynaklanır:

1. Oksitlenmiş sersemlik: Atmosferdeki oksijen, doymamış yağlarla reaksiyona girerek kızartma prosesinde gres oksidasyon fenomeni üretir. Okside olduğu için, yağlar kararsız peroksitler üretir ve lipid peroksidasyon değeri artmıştır. Oksidasyon değerinin yüksekliği, yağ sızı ve yağ tüketimi daha açık olacaktır.

2. Hidroliz sersemliği: Yağdaki nem, yağı serbest yağ asitlerine hidrolize eder ve asit değerini arttırır.

Basın bülteni