Koja je kiselina vrijednost?

Koja je kiselina vrijednost?

Kisela vrijednost znači potreban broj miligrama kalij hidroksida (KOH) koji neutralizira slobodne masne kiseline u 1 g masti.

Budući da se ulje lako oksidira, a hidroliza nafte obično prati u isto vrijeme. S povećanjem temperature prženja, ulje je brže do rancidnosti. Obično ne možemo odrediti rancidnost ulja ili ne po boji ili okusu, tako da koristimo indeks "kiselinska vrijednost (AV)" kako bismo odredili.

kiselinska vrijednost

Priopćenje za javnost